Tượng đồng Bác Hồ dát vàng 9999 cao 42cm

Liên hệ 0981.837.226

Tượng bác hồ có rất nhiều kích thước khác nhau ví dụ như tượng bán thân có cỡ từ 25cm, 30cm, 45cm, 50cm, 60cm, 70cm, 81cm, 89cm, 1m, 1m1, 1m2, 1m4 cho đến 1m55, tượng ngồi có cỡ từ 42cm đến 1m8, tượng bác đứng có cỡ từ 42cm đến vài mét…ngoài kích thước có sẵn chúng tôi nhận chế tác tượng Bác Hồ theo yêu cầu.

0981837226