Tượng phật bổn sư bằng đồng đỏ dát vàng

Liên hệ 0981.837.226

Xưởng đúc đồng Quang Huy ở ý yên nam định là một trong những xưởng có uy tín lâu năm trong  nghề đúc đồng, đặc biệt là đúc tương phật bằng đồng cho các đền chùa. Xưởng đã được đón nhận rất nhiều các thầy sư ở chùa, và được sự tín nhiệm giao phó để thực hiện đúc các tượng đồng phật cỡ lớn cho chùa.

0981837226