Tranh thuận buồm xuôi gió xước giả cổ 2m3x1m2

Liên hệ 0981.837.226

Tên sản phẩm:  Tranh đồng thuận buồm xuôi gió xước giả cổ

Nguyên liệu:     Đồng nguyên chất thúc thủ công

Kích thước:      2m3x1m2

Màu sắc:           hun xanh giả cổ nổi bật và cuôn hút

0981837226